Den svenska ekonomin har varit motståndskraftig genom pandemin där flera sektorer till och med upplevt tillväxt, bland annat byggbranchen. Däremot har ökade materialkostnader och begränsningar i leveranskedjor satt press på budgetar och tidsplaner.

Vi är väl införstådda i dessa utmaningar och kan råda både internationella och lokala investerade på den svenska marknaden. Det har funnits en internationell efterfrågan av våra tjänster inom life science, datacenter och inom utvecklings- och kostnadsuppföljningstjänster. På den lokala marknaden har vi fått förtroendet av en stor fastighetsutvecklare att hjälpa till i ett komplext fleranvändningsprojekt som omfattar kombinerarinfrastruktur, bostäder, hotell och detaljhandel.

Efterfrågan på e-handel som följd av pandemin har bidragit till en stark tillväxt inom industri- och logistikssektorn. Som ett resultat av det sammarbetar vi med några av världens ledande varumärken för att etablera både deras kontor och distrubitionscenter.

För närvarande är den största utmaningen på den svenska fastighetsmarknaden leveranskedjor och materialtillgänglighet, kombinerat med kunders ambitioner att planera och implementera deras hållbarhetsmål. Vi använder vår kunskap inom projektplanering och rådgivning för att stötta våra kunder i att tillhandahålla en robust strategi för deras hållbarhetsmål.

Med tillströmningen av internationella investeringar till den skandinaviska marknaden och i synnerhet fastighetssektorn, utmanas lokala entreprenörer att tillgodose de förväntningar och krav på rapportering kring kostnadstransperens som ställs av internationella kunder. Vårt internationella team besitter den kunskap som krävs för att kunna överlappa det kunskapsglappet. Vi har en god förståelse för både lokal och internationell affärskultur vilket i sin tur bidrar till att kunna förhandla fram kompromisser och påverka resultaten i våra projekt.

Att göra skillnad på den svenska marknaden

Vårt kontor i Stockholm grundades 2016 och stöttar nu både lokala och internationella kunder i hela Skandinavien så som Microsoft, Spotify, PayPal, Amazon, AstraZeneca och Citycon.

Vårt team består av 25 erfarna experter som nyttjar sin lokala marknadsexpertis och sitt praktiska tillvägagångssätt för att tillföra värde i olika projekt inom kontor, datacenter, industi och logistik, life sciences, detaljhandel, bostäder samt hotell- och servicebranschen.

Vi utmärker oss genom att leverera tjänster av hög kvalitet till våra kunder och fokuserar på att hitta den bästa lösningarna för varje projekt.

  • Vi är erkända som marknadsledanade när det gäller våra kunders komersiella mål inom kostnadhanteringstjänster.
  • Baserat på vår beprövade projektlednings- och programledningsmetod i kombination med vår lokala skandinaviska marknadskunskap samt införlivande av innovativ teknik, minskar vi aktivt risker och levererar framgångsrika projekt.
  • Våra specialiserade projektekonomer hjälper våra kunder att fastställa de korrekta rapporteringkrav som krävs för att värna om deras investeringar och implementera dessa nogrannt för att ge kontrollen över komplexa investeringar.

Stockholm

Managing Director, Sweden

Nima Aase

Address

Kungsgatan 64
Stockholm
111 22
Sweden
t: +46 735 987454