De belangrijkste opgave voor de vastgoedsector in Nederland is een tempoversnelling realiseren van duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving in een overspannen markt. Tegelijkertijd moet Nederland bereikbaar blijven. Capaciteitsuitbreiding en het beter benutten van infrastructuur is onontkoombaar.

De vastgoedsector staat voor een zware opgave. Kantoororganisaties willen op korte termijn hun kantoren aanpassen aan nieuwe trends en tegelijkertijd verduurzamen. De industrie wil haar capaciteit uitbreiden om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar producten. Door de groeiende economie ontstaan capaciteitstekorten in onze infrastructuur, zowel op de weg, het spoor, over het water als in de lucht.

Daarnaast moet Nederland verduurzamen. Het gasgebruik voor de verwarming van gebouwen moet worden gereduceerd om uiteindelijk onafhankelijk van gas te zijn. Slimme oplossingen inzetten om de CO2-productie te reduceren en fijnstof terug te dringen. Investeren in duurzame energieproductie is noodzakelijk. Circulariteit is niet langer een hobby, maar wordt de standaard.

In de afgelopen crisis hebben alle in de vastgoed en infrastructuur actief zijnde partijen hun productiecapaciteit gereduceerd. Het resultaat is dat nu een tekort aan personeel en materialen is ontstaan in een overspannen markt. Als gevolg hiervan stijgen de prijzen en wordt de ontwikkel- en realisatieperiode langer.

Making the difference

Vanuit ons kantoor in Amsterdam richten wij onze dienstverlening op de gehele gebouwde omgeving: kantoren, gezondheidszorg, onderwijs, publieke gebouwen, industrie, infrastructuur en energie. 120 medewerkers helpen onze klanten in Nederland, België en Luxemburg om hun plannen en ambities te ontwikkelen en te realiseren zoals hun Net Zero commitment. Samen bouwen we aan een duurzame samenleving.

Vanuit onze core business: gedegen programma- en projectmanagement en stringente kostenbeheersing, zijn wij als geen andere partij in staat om de risico’s voor onze klanten te verkleinen en de programma’s en projecten volledig beheerst tot een goed eind te brengen. Hierbij maken wij gebruik van de nieuwste technologie op het terrein van BIM en data-analyse.

Door het efficiënt managen van complexe programma’s en projecten zijn wij in staat om succesvolle resultaten te bereiken voor gebruikers, eigenaren en financiers. Vanuit onze afdeling Advies verzorgen wij diensten voor PPS-consortia en adviseren wij in het beter benutten van assets. Onze facility management adviseurs begeleiden en managen optimaliserings-processen bij facilitaire diensten. Zij organiseren het operationeel maken van nieuwe huisvesting of fit-outs, inclusief het inkoopproces.

Met een geïntegreerd  wereldwijde samenwerking kunnen wij gebruik maken van de mondiale kennis en ervaring van onze collega’s. Door betrokkenheid bij de meest aansprekende programma’s en projecten helpen wij onze nationale en internationale klanten om hun doelen in de Benelux te behalen. Op de lokale markt hebben we meer dan 25 jaar ervaring en in de regio hebben we meer dan 100 projecten opgeleverd.

Making the difference: dichtbij de klant voor het beste resultaat.

Amsterdam

Managing Director, The Netherlands

Luke Bartolo

Address

Rembrandt Tower
Amstelplein 1 – Level 2
Amsterdam
1096 HA
The Netherlands
t: +31 (0)20 6580 060