De belangrijkste opgave voor de vastgoedsector in Nederland is een tempoversnelling realiseren van duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving in een bijna overspannen markt. Tegelijkertijd moet Nederland bereikbaar blijven. Capaciteitsuitbreiding en het beter benutten van infrastructuur is onontkoombaar.

De vastgoedsector staat voor een zware opgave. Er is een groeiend tekort aan woningen, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Kantoororganisaties willen op korte termijn hun kantoren aanpassen aan nieuwe trends en tegelijkertijd verduurzamen. De industrie wil haar capaciteit uitbreiden om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar producten. Door de groeiende economie ontstaan capaciteitstekorten in onze infrastructuur, zowel op de weg, het spoor, over het water als in de lucht.

Daarnaast moet Nederland verduurzamen. Het gasgebruik voor de verwarming van gebouwen moet worden gereduceerd om uiteindelijk onafhankelijk van gas te zijn. Slimme oplossingen moeten worden verzonnen om de CO2-productie te reduceren en fijn stof terug te dringen. Investeren in duurzame energieproductie is noodzakelijk. Circulariteit is niet langer een hobby maar wordt de standaard.

In de afgelopen crisis hebben alle in de vastgoed en infrastructuur actief zijnde partijen hun productiecapaciteit gereduceerd. Het resultaat is dat nu een tekort aan personeel en materialen is ontstaan in een overspannen markt. Als gevolg hiervan stijgen de prijzen en wordt de ontwikkel- en realisatieperiode langer.

Making the difference

Vanuit ons kantoor in Amsterdam helpen onze 70 medewerkers onze klanten in Nederland, België en Luxemburg om hun plannen en ambities te ontwikkelen en te realiseren. Samen bouwen aan een duurzame samenleving. Slim omgaan met beschikbare middelen.

Vanuit onze core business: gedegen programma- en projectmanagement en stringente kostenbeheersing, zijn wij als geen andere partij in staat om de risico’s voor onze klanten te verkleinen en de programma’s en projecten volledig beheerst tot een goed eind te brengen. Hierbij maken wij gebruik van de nieuwste technologie op het terrein van BIM en data-analyse.

Wij adviseren gebruikers, eigenaren en financiers. Vanuit onze afdeling Advies verzorgen wij diensten voor PPS-consortia en adviseren wij in het beter benutten van assets. Onze facility management adviseurs begeleiden en managen optimaliserings-processen bij facilitaire diensten. Zij organiseren het operationeel maken van nieuwe huisvesting of fit-outs, inclusief het inkoopproces.

Wij maken deel uit van een geïntegreerd samenwerkende wereldwijde organisatie. Hierdoor kunnen wij gebruik maken van alle kennis en ervaring van onze collega’s die wereldwijd betrokken zijn bij de meest aansprekende programma’s en projecten en helpen wij onze nationale en internationale klanten om hun doelen in de BeNeLux te behalen.

Making the difference: Wij zetten een extra stap om het beste resultaat voor onze klanten te bereiken.

Amsterdam

Managing Director, The Netherlands

Luke Bartolo

Address

Rembrandt Tower
Amstelplein 1 – Level 2
Amsterdam
1096 HA
The Netherlands
t: +31 (0)20 6580 060