Turner & Townsend at Forum of Innovation & New Technologies in Real Estate in Warsaw

On 12 June 2018 Turner & Townsend will be speaking at Forum of Innovation and New Technologies in Real Estate in Warsaw.

Our expert, Adam Szydłowski, Technical Director in Warsaw office will present on ‘Cost Certainty and New Technologies’. He will demonstrate how innovative approach combined with local knowledge can add value to real estate projects from pre-construction stage, through construction and up to full close out of the project.

Forum will take place at Warsaw Spire Building, 38th Floor, Plac Europejski, Warsaw, between 8:00 - 20:00. If you wish to learn more on the event please visit the website .

We hope to see you all there.

Turner & Townsend na Forum Innowacji i Nowych Technologii w Nieruchomościach

12 czerwca 2018 Turner & Townsend będzie prelegentem Forum Innowacji i Nowych Technologii w Nieruchomościach w Warszawie.

Nasz ekspert, Adam Szydłowski, Dyrektor Techniczny w biurze w Warszawie przedstawi prezentację nt „Osiąganie pewności kosztów a zastosowanie innowacyjnych technologii”. Adam zaprezentuje jak innowacyjne podejście połączone z lokalną wiedzą może tworzyć wartość dodaną na projektach w sektorze nieruchomości poczynając od fazy przed realizacyjnej, poprzez realizację, aż po pełne zakończenie projektu.

Forum odbędzie się w budynku Warsaw Spire, 38 piętro, Plac Europejski, Warszawa, pomiędzy 8:00 a 20:00.

Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać odwiedzając stronę internetową forum.

Mamy nadzieję spotkać się z Państwem podczas Forum.